Ens vols seguir?

Tecnologia

La connexió entre el producte i l’usuari, la tecnologia no és només el que pot fer, més bé, per a l’usuari essencialment, és com ho pot fer. Donar a entendre uns protocols de treball i d’us que decantin a l’usuari del nostre client a utilitzar els serveis per com els reb i no pel que fan.

Vols que fem quelcom plegats?